از ساختار جزیره ای استفاده کنید:

بررسی های انجام شده نشان می دهد خانم ها در آشپزخانه در یک حرکت دائمی مثلث شکل هستند، یعنی بین اجاق گاز، سینک ظرفشویی و یخچال در حال حرکت هستند، اگر در بازسازی آشپزخانه خود از ساختار جزیره ای استفاده نمایید، مثلث کار بسیار نزدیک به هم می شود و خانم خانه راحتر آشپزی خواهد کرد، اجاق گاز و یا سینک ظرف شویی می توانند در وسط و به صورت جزیره باشند.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳