استفاده از فولاد در بازسازی آپارتمان - بخش دوم

برای محافظت بیشتر آرماتور و کم کردن نفوذپذیری پوشش های مختلف سطحی نیز روی بتن آزمایش و به کار گرفته شده است. این پوشش ها که اغلب پایه سیمانی و یا رزینی دارند با دقت روی سطح بتن اعمال می گردند. عملکرد دوام این پوشش به شرایط محیطی وابسته بوده و در بعضی محیط ها عمر کوتاهی داشته و نیاز به تجدید پوشش بوده است. روی هم رفته پوشش های با پایه سیمانی هم ارزانتر بوده و هم به علت سازگاری با بتن پایه پیوستگی و دوام بهتری در محیط های خورنده و گرم نشان می دهند.

اگر گچ روی چوب، فلز یا خود گچ بریزید، فورا می چسبد. مگر اینکه ماده ای جداکننده آن بکار رود. آهار صابون (صابون مایع شده)، برای این منظور بسیار مناسب است. دقت داشته باشید استفاده این آهار، باید قبل خشک شدن کامل گچ، آن مدل جدا سازید، چون این آهار بعد خشک شدن کامل گچ، دیگر درست عمل نمی کند. اانواع فیلم ها، وازلین سایر روغن ها هم می توان بعنوان جداکننده استفاده کرد. میزان جدا کننده اهمیت بالایی برخوردار است. اگر ماده ی جدا کننده کم باشد، مدل اولیه قالب می چسبد  اگر جداکننده زیاد باشد، سطح داخلی قالب ناصاف خواهد شد.
آهار باید درست قبل ریختن گچ، ب مدل زد. اگر مدلی آهار زده بگذاریم نیم ساعت یا بیشتر بماند، آهار اثر خود دست می دهد.
گچ شیشه نمی چسبد.
ملات گچ اگر جوار فلزات قرار گیرد، بعد مدتی فلزات ترکیب می شود ایجاد سولفات می کند.
گچ تنها ملاتی است بعد سخت شدن،حدود یک درصد افزایش حجم پیدا می کند.
برای پرداخت نهایی صیقلی کردن سطوح گچی، می توانیم گچ کشته استفاده کنیم. بازسازی ساختمان گچ حل شده  حال گیرش بطور مداوم هم زده آن کم کم آب اضافه کنید هر بار آن هم بزنید تا جاییکه آب دیگر خورد گچ نرود. ملات به دست آمده گچ کشته است براحتی با ماله می توان آن روی سطوح گچ کشید سطحی صاف یکدست داشت.
گچ کشته اصلا مقاومت مکانیکی ندارد  فشار اندک انگشت می ریزد، بنابراین تنها هنگامی آن استفاده کنید کارتان کامل شده است تنها می خواهید سطح صاف تری داشته باشید. خلل فرج های بزرگ نباید آن پر کنید، چون خیلی زود می ریزد.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893