اگر بخواهیم نورپردازی این فضا را تغییر دهیم

در هر پروژه اى نورپردازى مهمترین تغییر است و نمى توان آن را نادیده گرفت کما اینکه ضعف اساسى ٩٩درصد پروژه هاى بازسازى آپارتمان همین عامل نور مى باشد، اصلى ترین نکته نورپردازى این فضا این است که ما باید به نحوی کار را به سرانجام برسانیم که منبع نور دیده نشود، ولى فضا با بهترین کیفیت روشن گردد. با توجه به چیدمان مبلمان از نورپردازى هایى صرفا دکوراتیو استفاده کنیم، طراحى سقف متناسب با نورهاى مخفى مورد نیاز از لازمه هاى زیبایى فضاست زمان سیم کشى برقى و اجراى سقف قبل از کف و دیوار و پس از تخریب ها است، چرا که خود سیم کشى ها همراه با تخریب قسمت هایى از دیوار و سقف است پس از اتمام سیم کشى ها و ساخت کامل سقف مى توانیم منابع نورى را در فضا اجرا کنیم.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳