بازسازی کامل ساختمان:

در این نوع بازسازی ساختار کلی آپارتمان تغییر می کند و با در نظر گرفتن دیوار های حمال و غیرقابل انتقال کلیه دیوار ها و زیرساخت های داخلی را تخریب کرده و در اصطلاح ساختمان را لخت می کنند و بعد از روی نقشه از پیش تهیه شده شروع به ساخت می کنند این نوع بازسازی ساختمان را باز سازی کلی ساختمان می گویند

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳