تصویر بزرگ اتاق کوچک

تصویر بزرگ اتاق کوچک بازسازی آپارتمان
آینه محدب گرد تصویر گسترده ای از اطراف اتاق را منعکس می کند.این عمل در هر جایی اتفاق می افتد اما در یک اتاق کوچک و در بیدار کردن حس اولیه از وسعت اتاق نقش موثری دارد.این آینه را روی دیوار مقابل در آویزان کنید به این ترتیب اولین چیزی که به محض ورود خواهید عکس العمل چشم هایتان است.

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳