دربازسازی بلندتر نشان دادن ارتفاع اتاق با استفاده از رنگ

در بازسازی آپارتمان بلندتر نشان دادن ارتفاع اتاق با استفاده از رنگ در این روش رنگ کم رنگ سقف را در حدود 12 اینچ پایین تر از مرز سقف و دیوار روی دیوارها ادامه دهید به طوری که تونالیته ی آن اندکی تیره تر از رنگ سقف باشد در این صورت سقف از نظر بصری روی یک کلاهک و دریچه ای به نظر می آید که با استفاده از یک تضاد رنگی دقیق و ماهرانه از دیوارها جدا شده است.(این روش را با سقف سفید رنگ و دیوارهای کرم و هم چنین با سقف آبی آسمانی کم رنگ و دیوارهای خاکستری مایل به قهوه ای امتحان کنید)

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳