درهنگام بازسازی شومینه های امروزی نقش :

درهنگام بازسازی آپارتمان شومینه های امروزی نقش

پر کردن فضای بزرگ بالای شومینه ها مسئله ای است که معمولاً برای اکثر طراحان وجود دارد.شما به راحتی می توانید با کمک یک آینه سرتاسری به طوری که تا بالای فضای خالی و سقف ادامه یابد این مسئله را حل کنید.اگر پیش آمدگی جلوی دودکش نا متقارن است باید اندازه گیری دقیق انجام گیرد در این صورت اتاق روشن تر به نظر میرسد و آینه به صورتی متناسب و هماهنگ فضا را همراه با اشیا اطراف آن نشان می دهد.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳