روشن کردن یک لابی تاریک

روشن کردن یک لابی تاریک بازسازی آپارتمان
شما می توانید احساس هیجان از بلند شدن ارتفاع یک لابی کوچک را با آینه کاری سقف تجربه کنید.این نظریه توسط باربارا ساترلند طراح آمریکایی مطرح شد.
اگر لابی کوچک باشد تنها از یک ورقه آینه همراه با یک شکاف (برای نصب آسان تر در سقف)استفاده کنید در غیر این صورت سقف را به چهار قسمت مساوی تقسیم و آینه ها را نصب کنید و در آن سیستم روشنایی را قرار دهید(مطمئن شوید که آینه ها بیشترین روشنایی را منعکس می کنند و جلوی نور گرفته نشده است)

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳