سازگاری با دیگر اجزاء:

در فرآیند بازسازی جزئی مانند بازسازی یک قسمت مانند آشپزخانه با ید این نکته را در نظر گرفت که نباید زیاد از محیط های دیگر خانه فاصله گرفت که یک تفاوت عمده و بدون هماهنگی به چشم برسد، برای کسانی که می خواهند قسمتی از خانه را به صورت بنیادی بازسازی نمایند پیشنهاد می کنیم که کمی تغییر در رنگ و چیدمان قسمت های دیگر مانند سالن پذیرایی و نشیمن ایجاد کنند و تا حد امکان بین فضاها هارمونی ایجاد نمایند.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳