قبل از انجام بازسازی و تعمیرات ساختمان نیاز است تا سوالات زیر را پاسخ دهید:

    می خواهید کدام فضاهای ساختمان بازسازی شوند؟
    چقدر می توانید برای بازسازی هزینه کنید؟
    کاربری فضای بازسازی شده چه خواهد بود؟
    در بازسازی آپارتمان کدام سبک دکوراسیون را انتخاب می کنید؟
    طراحی تا چه اندازه برای شما مهم است؟
    چه نوع مواد و مصالحی را دوست دارید؟
    برای چیدمان پس از بازسازی کدام لوازم خانگی را ترجیح می دهید؟

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳