لندتر نشان دادن ارتفاع اتاق با استفاده از تصاویر

برای بلندتر نشان دادن ارتفاع اتاق دربازسازی آپارتمان کافی است چندین تصویر را از پایین تا بالا (به طوری که تصویر بالایی تقریباً چسبیده به لبه ی سقف باشد) روی دیوار نصب کنید.در بالای مبل راحتی تصاویر را به صورت هرمی متناوباً به سقف نزدیک کنید.این نحوه چیدمان تاًثیر بسیاری در بلندتر دیده شدن سقف اتاق می گذارد.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳