پرواز به آسمان - بزرگتر شدن فضا

پرواز به آسمان - بزرگتر شدن فضا - بازسازی آپارتمان

ابتدا سقف را با قهوه ای روشن مایل به زرد یا خاکستری (یا هر رنگ روشن دیگر)رنگ کنید.سپس یک مربع بزرگ و سفید یک دست را در وسط اتاق نقاشی کنید. این شکل ساده سفید که شکل یک نورگیر سقفی را تداعی می کند ایده ای است که طراح آمریکایی گلن گیسلر برای بزرگ نشان دادن یک اتاق شیروانی کوچک در یک خانه نمایشی در نیویرک در نظر گرفت.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳