چگونه نقشه تفکیکی آپارتمان را بگیرید؟

پس از اینکه آپارتمان ساخته می شود، مالکان باید برای اخذ سند، آپارتمان را تفکیک کنند، بنابراین باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه نموده تا آنها کار را به نظام مهندسی ارجاع دهند و نظام مهندسی نقشه بردار عضو سازمان را برای انجام این کار  مشخص کند.

بنابراین نقشه های تفکیکی از طریق مهندسان نقشه بردار تهیه می شود و از طریق دفاتر نمایندگی نظام مهندسی به واحد های ثبتی ارسال می شود  و واحد های ثبتی در مرحله آخر بر اساس آیین نامه های داخلی سند مالکیت را صادر می کنند. قبل از اینکه این برونسپاری از طرف سازمان ثبت صورت گیرد، نرم افزار هایی به مهندسان نقشه بردار آموزش داده شده  و اکنون نقشه ها بر اساس استاندارد های کاداستر سازمان ثبت تهیه می شود.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

خیابان آیت الله کاشانی ابتدای جنت آباد جنوبی خیابان نیرو کوچه نیروی دوم ساختمان سبز پلاک 1 واحد 1 

تلفن : 44002543

همراه 09122866893