کدام قسمت ها نیاز به رنگ شدن دارند:

قسمت هایی که نیاز به رنگ شدن دارند را مشخص کنید و رنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید. نکته اصلی این است که قبل از شروع عملیات نصب کابینت ها، سینک و شی آلات باید فرایند رنگ کاری در آشپزخانه به اتمام رسیده باشد.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳