کمک به اتاقی که تشنه نور خورشید است

کمک به بازسازی آپارتمان  اتاقی که تشنه نور خورشید است
اگر یک اتاق از نور خورشید بهره ی کمی می برد می توانید با به کار بردن رنگ سفید درنوسازی بازسازی آن باعث گمراهی چشم شوید اما سفید می تواند تیره و تاریک به نظر بیاید و حتی در یک اتاق کم نور ومبهم حسی از نا هنجاری را به دنبال بیاورد .پس به جای آن یک رنگ روشن با تونالیته گرم را امتحان کنید(مثل زرد صورتی و...)توجه داشته باشید که تغییر در درصد شدت نور بر روشنایی و تاریکی اتاق تاثیر مستقیم خواهد داشت.

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳